「Pink Sunset」郵輪夜活動花絮

得公主遊輪(Princess Cruises)慷慨贊助,香港乳癌基金會於4月24日舉行「Pink Sunset」郵輪夜,四百名嘉賓、捐贈者、支持者聚首一堂,破天荒停泊於啟德郵輪碼頭的藍寶石公主號上共襄善舉,紀念基金會創會服務社群十週年,並為一系列十週年活動揭開序幕。

 

「Pink Sunset」郵輪夜包括慈善晚宴和演唱會,香港乳癌基金會邀請了著名歌星葉倩文、陳奐仁、林德信,及前民政事務局常任秘書楊立門破天荒同台獻唱,籌款拓展基金會的患者支援、乳健教育和乳癌研究及倡議的工作,以減低乳癌威脅。

​ 

Self Photos / Files - 1 Self Photos / Files - 2 Self Photos / Files - 3
Self Photos / Files - 4 Self Photos / Files - 5 Self Photos / Files - 6
Self Photos / Files - 7 Self Photos / Files - 8 Self Photos / Files - 9
Self Photos / Files - 10 Self Photos / Files - 11 Self Photos / Files - 12
Self Photos / Files - 13 Self Photos / Files - 14 Self Photos / Files - 15
Self Photos / Files - 16 Self Photos / Files - 17 Self Photos / Files - 18
Self Photos / Files - 19 Self Photos / Files - 20 Self Photos / Files - 21
Self Photos / Files - 22 Self Photos / Files - 23 Self Photos / Files - 24
Self Photos / Files - 25 Self Photos / Files - 26 Self Photos / Files - 27
Self Photos / Files - 28 Self Photos / Files - 29 Self Photos / Files - 30
Self Photos / Files - 31 Self Photos / Files - 32 Self Photos / Files - 33
Self Photos / Files - 34 Self Photos / Files - 35 Self Photos / Files - 36
Self Photos / Files - 37 Self Photos / Files - 38 Self Photos / Files - 39
Self Photos / Files - 40 Self Photos / Files - 41 Self Photos / Files - 42
Self Photos / Files - 43 Self Photos / Files - 44 Self Photos / Files - 45
Self Photos / Files - 46 Self Photos / Files - 47 Self Photos / Files - 48
Self Photos / Files - 49 Self Photos / Files - 50